FIND CHRIST IN THE SCRIPTURES
Tìm Kiếm Đấng Ky Tô Trong Thánh Thư
Sách Mặc Môn

Chào Mừng đến với Nguồn Tài Liệu "Tìm Kiếm Đấng Ky Tô Trong Thánh Thư"!

Các nguồn tài liệu được cung cấp trong trang này sẽ hỗ trợ anh chị em trong nỗ lực học Sách Mặc Môn trong 21 ngày liên tục và biến nó thành thói quen hàng ngày sau đó!

Hãy sử dụng Lịch Học Tập Hàng Ngày để theo kịp chương trình giảng dạy Hãy Đến Mà Theo Ta. Phiên bản điện tử có sẵn để tải xuống bên dưới. Lịch học này và các nguồn tài liệu khác được thiết kế để hỗ trợ các anh chị em và gia đình trong việc học Sách Mặc Môn (các nội dung khác cũng sắp được đưa ra).

 

Hình nền cho máy tính hoặc điện thoại di động của anh chị em