Gặp gỡ những người truyền giáo trực tuyến hoặc gặp trực tiếp

Tìm sự an ủi bằng cách nói chuyện với những người truyền giáo. Chúng tôi có thể đọc thánh thư cùng anh chị em và giúp anh chị em tìm thấy sự bình an qua lời cầu nguyện.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị

Yêu Cầu một quyển Sách Mặc Môn

Những người truyền giáo sẽ đưa tận tay một quyển Sách Mặc Môn và giúp anh chị em có sự hiểu biết tổng quan về sách. Hoặc anh chị em có thể đọc hay lắng nghe trực tuyến và chúng tôi sẽ viếng thăm anh chị em qua trực tuyến.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị