Gặp gỡ những người truyền giáo trực tuyến hoặc gặp trực tiếp

Tìm sự an ủi bằng cách nói chuyện với những người truyền giáo. Chúng tôi có thể đọc thánh thư cùng anh chị em và giúp anh chị em tìm thấy sự bình an qua lời cầu nguyện.

Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Các đề tài thảo luận

TÙY CHỌN: Có một đề tài hoặc câu hỏi cụ thể nào mà anh chị em muốn thảo luận trong buổi viếng thăm với chúng tôi không? (ví dụ: Làm thế nào để tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho mình?) Vui lòng nhập một giá trị

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần. Please select an option
Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Các đề tài thảo luận

TÙY CHỌN: Có một đề tài hoặc câu hỏi cụ thể nào mà anh chị em muốn thảo luận trong buổi viếng thăm với chúng tôi không? (ví dụ: Làm thế nào để tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho mình?) Vui lòng nhập một giá trị

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần. Please select an option

Yêu Cầu một quyển Sách Mặc Môn

Những người truyền giáo sẽ đưa tận tay một quyển Sách Mặc Môn và giúp anh chị em có sự hiểu biết tổng quan về sách. Hoặc anh chị em có thể đọc hay lắng nghe trực tuyến và chúng tôi sẽ viếng thăm anh chị em qua trực tuyến.

Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp)

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp) Vui lòng chọn một mục

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn. Please select an option
Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp)

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp) Vui lòng chọn một mục

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn. Please select an option