Các kết quả sẽ hiển thị ở đây

Những buổi lễ nhà thờ sẽ diễn ra như thế nào?

Mỗi Chủ Nhật, chúng tôi tụ họp lại cùng hát thánh ca, nghe những bài giảng, và giảng dạy cho nhau về Đấng Cứu Rỗi. Nhà thờ là nơi để nạp lại tinh thần và một cách hoàn hảo để giữ Chúa Giê Su là trung tâm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi chào đón tất cả các vị khách viếng thăm tham dự vào lễ tiệc thánh và thờ phượng cùng chúng tôi.

Thời gian lễ có thể khác nhau giữa những nhà nguyện. Tuy nhiên, bạn luôn luôn có thể biết rằng sẽ có một buổi họp chính và sau đó là các lớp học riêng biệt chia theo nhóm tuổi hoặc sở thích chung

Một hội thánh tìm hiểu về Chúa Giê Su Ky Tô