Sister missionaries teaching

Đến Gần Chúa Giê Su Ky Tô Hơn

Cho dù là anh chị em muốn hiểu Kinh Thánh hơn, học cách cầu nguyện lên Thượng Đế, hay muốn thảo luận cách mà những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô có thể mang niềm vui và sự bình an vào gia đình của anh chị em, những người đại diện thân thiện của chúng tôi trong khu vực của anh chị em rất sẵn lòng gặp anh chị em trực tuyến hoặc trực tiếp.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị

Những người đại diện sẽ nói về điều gì?

Điều đó tùy vào anh chị em. Khi bắt đầu gặp họ, anh chị em có thể:

  • Học cách tìm sự bình an qua lời cầu nguyện.
  • Nghiên cứu câu chuyện Giáng Sinh trong Kinh Thánh.
  • Xem và thảo luận bộ phim ngắn "Hài Nhi Ky Tô".
  • Tìm hiểu thêm về Giáo Hội của chúng tôi.