Sister missionaries teaching

Đến Gần Chúa Giê Su Ky Tô Hơn

Cho dù là anh chị em muốn hiểu Kinh Thánh hơn, học cách cầu nguyện lên Thượng Đế, hay muốn thảo luận cách mà những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô có thể mang niềm vui và sự bình an vào gia đình của anh chị em, những người đại diện thân thiện của chúng tôi trong khu vực của anh chị em rất sẵn lòng gặp anh chị em trực tuyến hoặc trực tiếp.

Tên Xin điền vào một giá trị
Họ Xin điền vào một giá trị
Email Xin điền vào một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Xin chọn một quốc gia
Xin chọn một quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào có thể hỗ trợ bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Xin nhập vào một địa chỉ
Thành Phố Xin nhập vào tên một thành phố
Tiểu Bang Xin hãy chọn một tiểu bang
Xin hãy chọn một tiểu bang
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Xin điền vào một giá trị

Các đề tài thảo luận

TÙY CHỌN: Có một đề tài hoặc câu hỏi cụ thể nào mà anh chị em muốn thảo luận trong buổi viếng thăm với chúng tôi không? (ví dụ: Làm thế nào để tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho mình?) Xin điền vào một giá trị
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần. Please select an option

Những người đại diện sẽ nói về điều gì?

Điều đó tùy vào anh chị em. Khi bắt đầu gặp họ, anh chị em có thể:

  • Học cách tìm sự bình an qua lời cầu nguyện.
  • Nghiên cứu câu chuyện Giáng Sinh trong Kinh Thánh.
  • Xem và thảo luận bộ phim ngắn "Hài Nhi Ky Tô".
  • Tìm hiểu thêm về Giáo Hội của chúng tôi.