Sister missionaries teaching

Học Hỏi với Chúng Tôi, Cảm Nhận Rõ Niềm Vui

Tháng Mười Hai này, hãy làm sống lại vẻ đẹp uy nghi của câu chuyện Giáng Sinh khi anh chị em nghiên cứu thánh thư với những người đại diện của chúng tôi.

Tên Xin điền vào một giá trị
Họ Xin điền vào một giá trị
Email Xin điền vào một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Xin chọn một quốc gia
Xin chọn một quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào có thể hỗ trợ bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Xin nhập vào một địa chỉ
Thành Phố Xin nhập vào tên một thành phố
Tiểu Bang Xin hãy chọn một tiểu bang
Xin hãy chọn một tiểu bang
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Xin điền vào một giá trị

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp)

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp) Vui lòng chọn một tùy chọn.
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn. Please select an option

Cho dù là Lu Ca 2 hay bất kỳ phần nào khác của Kinh Thánh mà anh chị em thích, anh chị em sẽ có những người hướng dẫn thân thiện để giúp anh chị em tìm thấy những cảm giác bình an và mục đích mới trong tháng Mười Hai này.

Chúng ta có thể nghiên cứu các chủ đề gì?

Điều đó tùy vào anh chị em. Khi bắt đầu gặp họ, anh chị em có thể:

  • Khám phá lời cầu nguyện trong thánh thư.
  • Học hỏi câu chuyện Giáng Sinh.
  • Khám phá cách củng cố mối quan hệ của anh chị em với Thượng Đế.
  • Tìm hiểu cách Chúa Giê Su có thể mang sự bình an đến cho anh chị em và những người thân yêu.