Một nhóm bạn đang cùng nhau xem phim ngắn The Christ Child
Xem The Christ Child
Tìm hiểu video đó một mình hoặc cùng với người khác.

Thước phim dài 18 phút này được chuyển thể từ câu chuyện vào đêm Giáng Sinh kể lại một cách sinh động các sự kiện thiêng liêng được ghi trong các Sách Phúc Âm của Ma Thi Ơ và Lu Ca trong Kinh Thánh. Hãy hành trình cùng Giô Sép và Ma Ri từ Na Xa Rét đến Bết Lê Hem. Cùng chứng kiến nỗi kinh ngạc của những người chăn chiên trên các cánh đồng Giu Đê. Và hãy cảm nhận niềm vui của Các Thầy Thông Thái khi họ quỳ trước Sự Sáng của Thế Gian—Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô.

人們在會堂裡交誼
Một Cộng Đồng Giàu Yêu Thương Thờ Phượng Chúa Giê Su
Tìm Hiểu Thêm

Các Cách Khác để Thắp Sáng Thế Gian