Missionaries teaching a lesson about Jesus Christ
Kỳ vọng điều gì từ một cuộc viếng thăm của người truyền giáo

Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống ngày nay. Ngài có thể giúp anh chị em tìm thấy hạnh phúc và sức mạnh mới theo cùng một cách mà Ngài đã giúp các môn đồ thời xưa của Ngài. Để tìm hiểu cách làm thế nào, anh chị em được mời đến gặp một số người truyền giáo thân thiện từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tìm Thấy Niềm Vui và Sự Bình An qua Chúa Giê Su. Gặp Gỡ với Những Người Truyền Giáo.

Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Vui lòng chọn một mục
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Các đề tài thảo luận

TÙY CHỌN: Có một đề tài hoặc câu hỏi cụ thể nào mà anh chị em muốn thảo luận trong buổi viếng thăm với chúng tôi không? (ví dụ: Làm thế nào để tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho mình?) Vui lòng nhập một giá trị

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần. Please select an option

Kỳ Vọng Điều Gì từ Lần Viếng Thăm của Anh Chị Em

Chúng tôi rất phấn khởi được gặp anh chị em và giúp anh chị em cảm thấy sự bình an đến từ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Cuộc viếng thăm của anh chị em có thể như sau:

Missionaries getting to know the people they’re visiting

1

Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi để hiểu rõ anh chị em và các nhu cầu của anh chị em.
Missionaries praying with a woman before studying together

2

Chúng tôi sẽ cầu nguyện cùng anh chị em.
Missionaries reading to a woman from the Book of Mormon

3

Chúng tôi sẽ giảng dạy cho anh chị em về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, bao gồm đức tin, sự hối cải, và phép báp têm.
Missionaries greet a woman at the door of the church to sit with her

4

Chúng tôi sẽ mời anh chị em đến nhà thờ và tiếp tục học hỏi với chúng tôi.