Lễ Phục Sinh Từng Ngày Một

Hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra vào những ngày cuối cùng trong giáo vụ trần thế của Chúa Giê Su Ky Tô là hiểu rằng mỗi ngày mang đến một cơ hội mới để cảm nhận được niềm vui và sự bình an mà có thể có được bởi do Ngài.

Chia sẻ những ý nghĩ của anh chị em về Chúa Giê Su Ky Tô trong tuần này bằng cách sử dụng

#BởidoĐấngKyTô