A small girl reaches for a woman’s hand as they enter a church meetinghouse
Chúng Ta Hãy Cùng Nhau Kỷ Niệm Lễ Phục Sinh

Thờ phượng với chúng tôi

Niềm vui về Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta chia sẻ điều đó với người khác. Xin hãy tham gia với chúng tôi để lắng nghe những lời nói và âm nhạc đầy soi dẫn trong buổi lễ thờ phượng vào ngày Chủ Nhật Lễ Phục Sinh của chúng tôi trong khu vực của anh chị em.

Nhập địa chỉ đầy đủ Please enter a value

Kỳ Vọng Điều Gì ở Nhà Thờ

Chúng tôi muốn anh chị em cảm thấy thoải mái khi anh chị em tham dự nhà thờ với chúng tôi lần đầu tiên. Đây là những gì anh chị em sẽ trải qua:

Women singing in Church

1

Buổi họp sẽ bắt đầu và kết thúc với một bài thánh ca và một lời cầu nguyện.
A woman taking the sacrament

2

Bánh và nước Tiệc Thánh (tương tự như Lễ Thông Thánh) sẽ được ban phước và chuyền cho giáo đoàn.
A man giving a sermon in a sacrament meeting

3

Hai đến ba thành viên trong giáo đoàn sẽ đưa ra những bài giảng ngắn tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.
A Sunday School class

4

Sau lễ thờ phượng, anh chị em có thể tham dự một lớp học để thảo luận phúc âm theo nhóm.

Lần Đầu Tiên Thăm Viếng?

Chúng Tôi Rất Thích Gặp Anh Chị Em

Yêu cầu những người truyền giáo đến thăm. Chúng tôi sẽ giúp anh chị em biết phải kỳ vọng điều gì ở nhà thờ. Rồi chúng tôi sẽ có mặt ở cửa để chào đón anh chị em và ngồi cùng anh chị em vào ngày Chủ Nhật!

Tên Xin điền vào một giá trị
Họ Xin điền vào một giá trị
Email Xin điền vào một giá trị
Vui lòng chọn một tùy chọn.
Xin hãy chọn một quốc gia Xin chọn một quốc gia
Xin chọn một quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào có thể hỗ trợ bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Xin nhập vào một địa chỉ
Thành Phố Xin nhập vào tên một thành phố
Tiểu Bang Xin hãy chọn một tiểu bang
Xin hãy chọn một tiểu bang
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Xin điền vào một giá trị

Các đề tài thảo luận

TÙY CHỌN: Có một đề tài hoặc câu hỏi cụ thể nào mà anh chị em muốn thảo luận trong buổi viếng thăm với chúng tôi không? (ví dụ: Làm thế nào để tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho mình?) Xin điền vào một giá trị

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một tùy chọn.
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để trả lời những câu hỏi của tôi và chia sẻ một sứ điệp nâng cao tinh thần. Please select an option