Yêu Cầu một quyển Sách Mặc Môn

Những người truyền giáo sẽ đưa tận tay một quyển Sách Mặc Môn và giúp anh chị em có sự hiểu biết tổng quan về sách. Hoặc anh chị em có thể đọc hay lắng nghe trực tuyến và chúng tôi sẽ viếng thăm anh chị em qua trực tuyến.

Tên Vui lòng nhập một giá trị
Họ Vui lòng nhập một giá trị
Email Vui lòng nhập một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia Vui lòng chọn quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy địa chỉ gần bạn.
Địa Chỉ Đường Phố Vui lòng điền địa chỉ
Thành Phố Vui lòng điền tên thành phố
Tiểu Bang Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Vui lòng chọn bang/tỉnh thành
Số điện thoại di động (dành cho việc lên lịch) Vui lòng nhập một giá trị

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp)

Điều gì đã thúc giục yêu cầu của anh chị em? (Chọn ra tất cả những điều thích hợp) Vui lòng chọn một mục

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không?

Anh chị em có thích tham dự nhà thờ với chúng tôi không? Vui lòng chọn một mục
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại
Thông tin bổ sung

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn. Please select an option

Sách Mặc Môn mang bạn tới gần hơn với Chúa Giê Su Ky Tô

Giống như Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một biên sử cổ đại mà giảng dạy về Chúa Giê Su

Nó trả lời tất cả những câu hỏi thiết yếu mà chúng ta có. Có một cuộc sống sau khi chết không? Mục đích của cuộc sống này là gì? Làm sao để tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc và bình an ngay lúc này? 

...
Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy ở Giê Ru Sa Lem
1:22

Thượng Đế hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta đọc Sách Mặc Môn với một tấm lòng và tâm trí rộng mở. Ngài sẽ giúp chúng ta biết đó là điều chân chính.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và mọi tầng lớp xã hội, đang học rằng Sách Mặc Môn có thể giúp đỡ chúng ta trở nên tốt hơn và cảm thấy gần Thượng Đế hơn.