Yêu Cầu một quyển Sách Mặc Môn

Những người truyền giáo sẽ đưa tận tay một quyển Sách Mặc Môn và giúp anh chị em có sự hiểu biết tổng quan về sách. Hoặc anh chị em có thể đọc hay lắng nghe trực tuyến và chúng tôi sẽ viếng thăm anh chị em qua trực tuyến.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị

Sách Mặc Môn mang bạn tới gần hơn với Chúa Giê Su Ky Tô

Giống như Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một biên sử cổ đại mà giảng dạy về Chúa Giê Su

Nó trả lời tất cả những câu hỏi thiết yếu mà chúng ta có. Có một cuộc sống sau khi chết không? Mục đích của cuộc sống này là gì? Làm sao để tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc và bình an ngay lúc này? 

Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy ở Giê Ru Sa Lem
1:22

Thượng Đế hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta đọc Sách Mặc Môn với một tấm lòng và tâm trí rộng mở. Ngài sẽ giúp chúng ta biết đó là điều chân chính.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và mọi tầng lớp xã hội, đang học rằng Sách Mặc Môn có thể giúp đỡ chúng ta trở nên tốt hơn và cảm thấy gần Thượng Đế hơn.