Yêu Cầu một quyển Sách Mặc Môn

Những người truyền giáo sẽ đưa tận tay một quyển Sách Mặc Môn và giúp anh chị em có sự hiểu biết tổng quan về sách. Hoặc anh chị em có thể đọc hay lắng nghe trực tuyến và chúng tôi sẽ viếng thăm anh chị em qua trực tuyến.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Xin hãy chọn một quốc gia
Xin chọn một quốc gia
Xin chọn một quốc gia
Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào có thể hỗ trợ bạn.
Địa Chỉ Đường Phố
Xin nhập vào một địa chỉ
Tại sao chúng tôi cần địa chỉ của anh chị em? Những người truyền giáo ở khu vực địa phương của anh chị em thực hiện cả các buổi viếng thăm trực tuyến lẫn trực tiếp.
Căn hộ, phòng, hoặc đơn vị #
Xin điền vào một giá trị
Thành Phố
Xin nhập vào tên một thành phố
Tiểu Bang
Xin hãy chọn một tiểu bang
Xin hãy chọn một tiểu bang
Điện thoại di động
Xin điền vào một giá trị
Dành cho việc lên lịch
Thông tin này có đúng không?
Tên và email
Địa chỉ và điện thoại

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.

Tôi biết rằng những người truyền giáo sẽ liên lạc với tôi để đọc và thảo luận Sách Mặc Môn.
Please select an option

Sách Mặc Môn mang bạn tới gần hơn với Chúa Giê Su Ky Tô

Giống như Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một biên sử cổ đại mà giảng dạy về Chúa Giê Su

Nó trả lời tất cả những câu hỏi thiết yếu mà chúng ta có. Có một cuộc sống sau khi chết không? Mục đích của cuộc sống này là gì? Làm sao để tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc và bình an ngay lúc này? 

...
Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy ở Giê Ru Sa Lem
1:22

Thượng Đế hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta đọc Sách Mặc Môn với một tấm lòng và tâm trí rộng mở. Ngài sẽ giúp chúng ta biết đó là điều chân chính.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và mọi tầng lớp xã hội, đang học rằng Sách Mặc Môn có thể giúp đỡ chúng ta trở nên tốt hơn và cảm thấy gần Thượng Đế hơn.