Những người truyền giáo giảng dạy một gia đình trong nhà của họ

Đến Gần Thượng Đế Hơn. Gặp Gỡ với Những Người Truyền Giáo.

Hãy thắt chặt mối quan hệ của bạn với Thượng Đế và tìm hiểu về kế hoạch của Ngài dành cho bạn khi gặp với những người truyền giáo đến từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi sẽ cầu nguyện, đọc, và thảo luận về những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô cùng bạn.

Đăng ký để có các bài học trực tuyến hoặc trực tiếp

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị

Hãy Xem Cách Những Người Truyền Giáo Giúp Người Khác Cảm Nhận Tình Yêu Thương của Thượng Đế

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Alejandra
Đọc
“Tôi có đủ loại câu hỏi khác nhau. Ai là Đấng Cứu Rỗi của tôi? Cha Thiên Thượng có biết tôi không? Kế hoạch của Ngài dành cho tôi là gì? Họ luôn sẵn lòng và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi, và họ cũng luôn có những nguồn tài liệu hỗ trợ họ.”
Quay lại
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Paris
Đọc
“Cuối cùng những người truyền giáo nói với tôi: ‘Nếu bạn muốn biết liệu điều này là đúng hay không[,] … thì đừng chỉ trông cậy vào lời nói của chúng tôi. Hãy tìm đến nguồn gốc của tất cả mọi lẽ thật.’ Và đó chính là điều mà tôi đã làm. Khi tôi cầu vấn Thượng Đế liệu những điều họ đang nói với tôi là đúng hay không, thì tôi cảm thấy tình yêu thương, niềm vui, và sự bình an.”
Quay lại
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Jennifer
Đọc
“Họ thực sự muốn giống như Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô của họ. Vậy thôi. Họ không có điều gì khác ngoài những mục đích tốt đẹp và tình yêu thương.”
Quay lại
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Natalie
Đọc
“Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp những người truyền giáo, họ đã mang đến niềm hạnh phúc. Họ lan tỏa niềm vui và tình yêu thương.”
Quay lại

Điều Bạn có thể Kỳ Vọng từ Cuộc Thăm Viếng

Chúng tôi phấn khởi để gặp các bạn và giúp các bạn cảm nhận được sự bình an và sự chắc chắn trong cuộc sống mà đến từ việc sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đây là những điều mà chuyến viếng thăm của bạn có thể trông như thế này:

Những người truyền giáo làm quen với những người mà họ sẽ thăm viếng
Chúng ta sẽ làm quen với nhau.
Những người truyền giáo cầu nguyện với một phụ nữ trước khi cùng nhau học
Chúng ta sẽ cầu nguyện cùng nhau.
Những người truyền giáo đang đọc Sách Mặc Môn cho một phụ nữ
Chúng ta sẽ tìm hiểu về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.
Hai người phụ nữ đang chào hỏi nhau ở nhà thờ
Chúng tôi sẽ mời bạn đi nhà thờ cùng chúng tôi.

Muốn Tìm Hiểu Thêm?