Gặp gỡ những người truyền giáo trực tuyến hoặc gặp trực tiếp

Tìm sự an ủi bằng cách nói chuyện với những người truyền giáo. Chúng tôi có thể đọc thánh thư cùng anh chị em và giúp anh chị em tìm thấy sự bình an qua lời cầu nguyện.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị

Làm thế nào người truyền giáo có thể giúp đỡ tôi?

Mặc dù mối quan hệ của bạn với Thượng Đế có thể mang tính cá nhân sâu sắc, nhưng đôi khi tất cả chúng ta cần một chút sự giúp đỡ để nhận ra những điều gì Thượng Đế đang nói với chúng ta. Bất kể bạn đang ở đâu trên con đường thuộc linh, những người truyền giáo có thể dạy các nguyên tắc phúc âm và kiến thức mà có thể giúp đỡ bạn trên con đường này. Nghĩ về họ với tư cách là những huấn luyện viên thuộc linh của mình là người sẽ:

  • Giúp đỡ bạn đến gần với Thượng Đế Hơn
  • Hướng dẫn bạn làm thế nào để cầu nguyện và tiếp nhận câu trả lời từ Ngài
  • Giúp bạn tìm câu trả lời cho những câu hỏi thuộc linh 
  • Chia sẻ với bạn về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài 
  • Giúp bạn hiểu các thánh thư
  • Hỗ trợ bạn vượt qua các thử thách của cá nhân
  • Khuyến khích sự tiến triển của bạn trong đức tin, sự hối cải, và phép báp têm 
  • Giới thiệu bạn tới một cộng đồng có chung đức tin - những người có thể tiếp tục hỗ trợ bạn trong hành trình thuộc linh này.

Bạn nên mong đợi điều gì từ một buổi thăm viếng của người truyền giáo?

Những người truyền giáo sẽ yêu cầu để bắt đầu buổi viếng thăm với một lời cầu nguyện. Và nếu như bạn muốn, họ có thể mời để để nói lời cầu nguyện. Mục tiêu là để mời gọi Đức Thánh Linh là một phần trong buổi nói chuyện.

Họ sẽ dành một chút thời gian để làm quen với bạn và những điều bạn hứng thú. Những người truyền giáo có một giáo trình để chia sẻ với bạn, nhưng họ cố gắng cá nhân hóa sứ điệp của họ cho bạn và hoàn cảnh của bạn. Họ sẽ đọc từ Kinh Thánh và Sách Mặc Môn cùng bạn và mời bạn để cầu nguyện và hỏi bạn nếu những điều họ đang giảng dạy là thật

Hai người truyền giáo dạy về cuộc đời của Chúa Giê Su Ky Tô

Nếu bạn mong muốn, những người truyền giáo sẽ sắp xếp một buổi viếng thăm khác. Trong quá trình tìm hiểu, họ sẽ giảng dạy cho bạn nhiều hơn về Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội phục hồi của Ngài, và trả lời mọi câu hỏi mà bạn có. Giáo trình của họ cũng gồm có những sứ điệp về kế hoạch của Thượng Đế cho hạnh phúc của chúng ta, sự hi sinh của Chúa Giê Su cho chúng ta, đức tin, sự hối cải, phép báp têm, Đức Thánh Linh, và tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế. Họ sẽ tiếp tục mời bạn để cầu nguyện, đọc sách mặc môn, tham dự lễ nhà thờ, và chịu phép báp têm. Và hãy nhớ rằng những người truyền giáo sẽ luôn đi bên cạnh bạn, tôn trọng thời gian của bạn và ước muốn để gặp với họ lần nữa hoặc là không.