Các Ý Tưởng Phục Vụ Hằng Ngày

Chúng ta có thể làm cho mùa lễ Giáng Sinh này nhiều niềm vui hơn bằng cách cho thấy tình yêu thương theo như cách mà Chúa Giê Su đã làm trong giáo vụ trần thế của Ngài. Nếu anh chị em không biết cách thực hiện thì hãy bắt đầu với những đề xuất sau đây.

Các Cách Khác để Thắp Sáng Thế Gian