Thắp Sáng Thế Gian là Gì?

"Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời."—Ma Thi Ơ 5:16

A boy helps another boy get up after having fallen over playing soccer from the Light the World video

Thắp Sáng Thế Gian là Gì?

#ThapSangTheGian là một lời mời từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô để biến Giáng Sinh thành một mùa lễ của sự phục vụ. Đây là một phong trào trên toàn thế giới nhằm chạm đến các tấm lòng và giúp thay đổi các cuộc đời bằng cách làm những việc Chúa Giê Su đã làm: cho người đói ăn, an ủi người cô đơn, thăm người đau ốm, ưu phiền, và tử tế với mọi người. Chúa Giê Su đã phán: "Các ngươi là sự sáng của thế gian" (Ma Thi Ơ 5:14). #ThapSangTheGian là cách hoàn hảo nhất để cho ánh sáng của chúng ta—và ánh sáng của Ngài—tỏa chiếu rực rỡ.

#ThapSangTheGian mỗi ngày

Mỗi năm vào lễ Giáng Sinh, Giáo Hội luôn nỗ lực đặc biệt để lan tỏa thông điệp và sứ mệnh của #ThapSangTheGian. Anh chị em có thể tham gia bằng cách nghĩ về một người nào đó mà anh chị em có thể phục vụ mỗi ngày.

Các Cách Khác để Thắp Sáng Thế Gian