Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Sứ điệp này bây giờ cũng quan trọng như vào ngày Ngài Phục sinh. Anh chị em có thể yêu thương, hy vọng, tha thứ, thay đổi, tăng trưởng, và sống lại

#BởidoĐấngKyTô