Chào Mừng

Chào mừng anh chị em đến với ngôi nhà của đức tin, nơi mà những sự thật và các nguyên tắc được giảng dạy bởi Chúa Giê Su có thể mang tới những sự hướng dẫn và năng lượng tích cực cho cuộc sống của chúng ta, cách chúng ta có thể xây dựng gia đình, cách chúng ta đối xử với người khác, và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết những khó khăn cùng thử thách. Hãy đến và trở thành một phần trong đó.

Chúa Giê Su Ky Tô mỉm cười mời gọi tất cả mọi người đến với ngài

Chào Mừng

1:06

Tin Tưởng

Tìm hiểu nhiều hơn về Đấng Cứu Rỗi, chúa Giê Su Ky Tô và cách thức mà Phúc Âm của Ngài sẽ nâng đỡ cuộc sống của chúng ta.

Thuộc về

Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp bạn trở thành một người tốt hơn. Bạn có thể giúp chúng tôi trở thành một cộng đồng tốt đẹp hơn. Hãy đến và thờ phượng cùng chúng tôi.

Trở Thành

Chúng ta đều đang nỗ lực để trở thành con người tốt hơn. Hãy khám phá những cách thức giúp thúc đẩy sự tăng trưởng cá nhân và phần thuộc linh của bạn.

Hai chị truyền giáo dạy các phước lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô
Gặp với những người truyền giáo qua gọi điện thông thường hoặc gọi video
Tìm kiếm sự an ủi khi nói chuyện với chúng tôi.